[Sa] Предварително

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 17 18:36:16 EET 2012


Преди да пусна теста, може би трябва да напиша нещо кратко, да обясня
какво ви очаква и какви са идеите.
(вероятно малко ще се повторя)

Курсът има за цел да е близко до реалния свят. Ще има идиот, който ви
дава задачи (аз), някакви базови неща, които трябва да се правят (писане
на документация например) и различни промени на изискванията, промени в
ситуацията и т.н., с които трябва да се справяте. Правилата са минимални
и има малък шанс да се променят в движение.

Комуникацията в началото ще се случва в този пощенски списък. Може да
питате кое как би трябвало да стане, кое е по-добър вариант и т.н., и
всеки може да отговаря. Много рядко ще има нещо от моя страна, което да
ви налива в главата каквото и да е (или поне така се надявам, имам разни
лоши навици в това отношение).

Искрено се надявам да е забавно, но не е ясно дали моята дефиниция ще
съвпадне с вашата.

Успех на желаещите :)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120217/6d50893e/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list