[Sa] Малък фалстарт...

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 17 20:35:16 EET 2012


Оказва се, че доста хора (почти 30%) са успели да се запишат да
получават digest, т.е. всички писма от пощата в едно голямо писмо,
веднъж на ден/седмица. Не знам как са успели, но им давам шанс да пратят
отговори на теста в рамките на следващите 30на минути (като това ще се
брои срещу тях).

Тестът го има в архива на листата.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120217/305d150b/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list