[Sa] Входен тест

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 13:48:55 EET 2012


Преди да започна да преглеждам отговорите (и да хвърлям боб кой ще бъде
включен и кой не, ето малко обяснения по въпросите:

> 1. Напишете програма на избран от вас език за програмиране, която
> извежда числата от 1 до 100, като ако числото се дели на 3, извежда
> вместо него "Fizz", ако числото се дели на 5 извежда вместо него "Buzz",
> а ако се дели и на 5, и на 3, да извежда вместо числото "FizzBuzz".
> 
http://vasil.ludost.net/blog/?p=2903 - в коментарите има много други
варианти. Идеята на задачата е да покаже дали хората са наясно с
елементарна логика и програмни конструкции (цикли, if-ове).

> 2. Напълно уникални ли са в Internet IPv4 адресите? Защо?

Няма точен отговор. По принцип за да може да се комуникира е нужно да са
уникални, но NAT-овете променят малко ситуацията (и може да се спори
доколко NAT-натите мрежи са част от Internet).

> 
> 3. Защо искате да запишете този курс?

Аз лично идея си нямам :)

> 
> 4. Кои от следните числа не са степен на 2:
> 1024, 65536, 2048, 163848, 128, 256, 32, 131072, 6561, 164
> 
163848, 6561, 164.

> 5. За колко време ще се предаде по 300bps серийна асинхронна (модемна)
> връзка изходът на FizzBuzz програмата от зад.1?

Аз лично го изкарвам около 13 секунди. 

> 
> 6. Каква операционна система ще инсталирате на собствения си сървър?
> 
На тоя въпрос идеята му беше в общи линии да видя кой какво предпочита
да ползва, би било интересно да са максимално различни участниците.

> 7. Колко сървъра използва wikipedia?

Много хора погледнаха статиите, където информацията е стара - по принцип
wikipedia държат online публично достъпни един nagios и други подобни
неща, които и админите им ползват, за да си гледат системите. Около 700
са.


> 
> 8. Каква е разликата между сървърните и desktop операционните системи?
> 
Много се размива разликата вече. Основно в сървърните няма една сериозна
част от "bells and whistles", в някои случаи изискванията за по-бърз
отговор на разни неща са прескочени за сметка на свършването на повече
работа за единица време.

Повечето server-ни неща, като софтуерен raid, lvm, файлови системи за
много (и много големи файлове) и т.н. се ползват вече и за desktop-ите,
понеже като хардуер нещата станаха твърде близки.

> 9. 2+2= ?

11 в троична бройна система, 10 в четвъртична, 4 във всички останали, и
5 за твърде големи стойности на две (като последното е стар майтап от
бъгове на някои езици за програмиране).

> 
> 10. Подредете хардуерните компоненти на един съръвър по вероятността да
> откажат, започвайки с тези с най-голяма вероятност. 
> 

Тук си зависи човек с какво се е сблъсквал. Стандартният списък започва
с дискове и захранвания. По принцип всичко с механични движещи се
компоненти (като вентилатори) си заминавa бързо, както и всичко, което
се използва в негостоприемна среда (мрежови карти в LAN доставчици).


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/78f5f148/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list