[Sa] уточнение?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 20:49:11 EET 2012


В 20:37 +0200 на 18.02.2012 (сб), Vladimir Germanov написа:
> Здравейте,
> 
> дадения gateway в net-conf.txt мисля, че е грешен, не знам дали това е
> нарочно сложено като някаква уловка или просто грешка :)
> Според мен посочения 78.128.6.176 е адреса на мрежата ... :)
> Надявам се не нарушавам "правилата на играта" като споделям това
> уточнение :) Ако е така моля да ме извините.... :)
> 
> 

Не е уловка, моя грешка е. Верния gateway е 78.128.6.177, ей-сега ще го
поправя и по локалните файлове.

(правилата в общи линии ги пише на сайта, няма такова правило, което да
пречи да си обменяте информация, даже е препоръчително:) )

-- 
Regards,
Vasil Kolev

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/75dc6eb1/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list