[Sa] VirtualBox

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 21:58:16 EET 2012


В 20:46 +0100 на 18.02.2012 (сб), Tocho Tochev написа:
> Трябва мисля с e1000, но то няма да проработи докато има човек, който
> е заел eth0 с RestrictAccess=1 (в нашия случай доколкото разбирам u4
> (Владо), който по обясними причини не е ясно кога ще го прочете
> това...).

Мога в името на общото благо да му спра виртуалната машина, ако не се
обади в следващия половин час.-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/3f5d48a8/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list