[Sa] VirtualBox

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Sat Feb 18 21:59:43 EET 2012


2012/2/18 Georgi Georgiev <georgi.int at gmail.com>:
> Аз нещо не разбрах какво е решението, трябва да се изпълни това
> ли? VBoxManage setextradata <VM_NAME> ...
> _______________________________________________
> Sa mailing list
> Sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>

Всички на изключена vm трябва да изпълним
"""
VBoxManage setextradata <VM_NAME> \
  VBoxInternal/Devices/<ADAPTER_TYPE>/<ADAPTER_SLOT>/LUN#0/Config/RestrictAccess
0
"""

Което примерно в моя случай е:
VBoxManage setextradata u1
'VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/RestrictAccess' 0
за машина с име u1, adapter - 82545EM, virtual eth - 0


More information about the Sa mailing list