[Sa] VirtualBox

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Sat Feb 18 22:21:39 EET 2012


Ок аз се вързах на eth0, може ли някой да потвърди че може да се върже
докато моята машина е активна (u1) ?

2012/2/18 Yordan Georgiev <dancho at hahpss.com>:
> В момента у1, у2 и у3 са вдигнати. Момчетата, моля, сетнете, ако все още
> не сте
>
>
> On Sat, 2012-02-18 at 22:06 +0200, Vladimir Germanov wrote:
>> On 18 February 2012 21:59, Tocho Tochev <tocho.tochev at gmail.com> wrote:
>> > 2012/2/18 Georgi Georgiev <georgi.int at gmail.com>:
>> >> Аз нещо не разбрах какво е решението, трябва да се изпълни това
>> >> ли? VBoxManage setextradata <VM_NAME> ...
>> >> _______________________________________________
>> >> Sa mailing list
>> >> Sa at ludost.net
>> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>> >>
>> >
>> > Всички на изключена vm трябва да изпълним
>> > """
>> > VBoxManage setextradata <VM_NAME> \
>> >  VBoxInternal/Devices/<ADAPTER_TYPE>/<ADAPTER_SLOT>/LUN#0/Config/RestrictAccess
>> > 0
>> > """
>> >
>> > Което примерно в моя случай е:
>> > VBoxManage setextradata u1
>> > 'VBoxInternal/Devices/e1000/0/LUN#0/Config/RestrictAccess' 0
>> > за машина с име u1, adapter - 82545EM, virtual eth - 0
>> > _______________________________________________
>> > Sa mailing list
>> > Sa at ludost.net
>> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>>
>> Съжалявам за забавянето не бях пред машината спрях vbox-a и изпълнявам
>> командата за restrictaccess
>> _______________________________________________
>> Sa mailing list
>> Sa at ludost.net
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
>
>
> _______________________________________________
> Sa mailing list
> Sa at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa


More information about the Sa mailing list