[Sa] VirtualBox

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 22:31:10 EET 2012


В 22:27 +0200 на 18.02.2012 (сб), Vladimir Germanov написа:

> При мен също работи u4
> _______________________________________________


Е, значи ще минем без трепането на машини за момента. Интересно какво ли
ще стане, ако някой се опита да се закачи и има някоко закачени човека
вече...

п.с. трийте подписа на листата като reply-вате, че става твърде много
шум в писмата, или кажете направо да го махна.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/140501ef/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list