[Sa] vnc връзка

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 22:32:11 EET 2012


В 22:20 +0200 на 18.02.2012 (сб), Georgi Georgiev написа:
> Може и проблема да е бил в порта, а някакви идеи защо аз не мога да се
> вържа? Пробвам vncviewer phyllis.ludost.net:port 

Може пак да сте се засекли по портове. Иначе, vnc клиента има странно
разбиране за портовете, виж какво му задаваш - единия вариант е да
разбере "5900 + числото, дето си му казал".

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/a5fd9150/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list