[Sa] vnc връзка

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 22:40:44 EET 2012


В 22:34 +0200 на 18.02.2012 (сб), Georgi Georgiev написа:
> Това пробвах, но пак никакъв резултат:
> ssh -t -L 5921:localhost:5921 u2 at phyllis.ludost.net 'x11vnc -localhost
> -display :0' (пробвайх и с дисплей 2, както и с дефоултнатия порт) -
> уж зарежда зарежда и до там - нищо. 
> 
Така няма начин да стане. :0 не ти е верния дисплей, по-добре да кажеш
порта директно с -rfbport (или както там беше опцията), и както показаха
няколко mail-а от преди малко, задължително сложи парола, да не се
получават обърквания :)

Иначе, можеш да пуснеш ssh-а само за тунела и да си пуснеш в отделна
връзка x11vnc-то.


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/67ea1cd3/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list