[Sa] monitoring

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 18 23:01:39 EET 2012


http://phyllis.ludost.net/nagios3/

За по-лесно да се вижда какво се случва. Може ако имате желание да си
инсталирате nagios-checker (addon за firefox, дето ви показва статуса в
statusbar-а) или нещо такова, за по-лесно гледане.

Това не замества monitoring-а, който ще ви потрябва на вас, за да може
бързо да виждате дали има проблем с машината ви, но това ще е
по-нататък.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120218/9b068015/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list