[Sa] [SA] VirtualBox

Alexander Velin velin at fccf.net
Sat Feb 18 23:32:13 EET 2012


On 02/18/2012 10:31 PM, Vasil Kolev wrote:
> п.с. трийте подписа на листата като reply-вате, че става твърде много
> шум в писмата, или кажете направо да го махна.

Всъщност освен подписа само подписа на листата, по добре внимателно да 
се почистват остатъци от предишния мейл, да се оставят само редовете на 
които се отговаря, и отговора да е под тях. Накратко: interleaved 
posting + trimming[1].

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style

Иначе: казвам се Александър Велин и в рамките на този (не)курс ще 
изпълнявам ролята на наблюдаващ.

--velin


More information about the Sa mailing list