[Sa] x11vnc + unix_sockets

tie sa at morp.org
Sun Feb 19 02:45:19 EET 2012


Както вече се видя, VNC портовете не са сигурни, дори и само на 
localhost да са (а не всички са). Според мен, чистият вариант при този 
сетъп е да се направи unix socket и достъпа до vnc да става през 
файловата система със съответните рестрикции (отново тунел през ssh - 
see socat). При опитите да го направя, обаче, ударих на камък - x11vnc 
казва:

listen_unix: warning: libvnserver does not support AF_UNIX sockets.

Според man-a:
-unixsock str
     ...
     This mode currently requires the modified libvncserver bundled in 
the the x11vnc 0.9.13 tarball and later.

Версия изглежда имаме правилна:
~$ x11vnc --version
x11vnc: 0.9.13 lastmod: 2011-08-10

Та... трябва ли да си компилираме x11vnc от сорс за да имаме достъп до 
въпросната екстра?

--tie


More information about the Sa mailing list