[Sa] VirtualBox Extension pack

tie sa at morp.org
Sun Feb 19 12:45:12 EET 2012


До админ:

Можем ли да получим малко любоФ по случай Трифон Зарезан със следните 
два редa:
wget 
http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack 

VBoxManage extpack install 
Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack

Идеята е да се използва вградения RDP сървър който идва с този pack, и 
да се избегне цялата разправия с Xvfb + x11vnc. Pls pimp my ride!

-- tie


More information about the Sa mailing list