[Sa] VirtualBox Extension pack

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 19 12:53:38 EET 2012


В 12:45 +0200 на 19.02.2012 (нд), tie написа:
> До админ:
> 
> Можем ли да получим малко любоФ по случай Трифон Зарезан със следните 
> два редa:
> wget 
> http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack 
> 
> VBoxManage extpack install 
> Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack
> 
> Идеята е да се използва вградения RDP сървър който идва с този pack, и 
> да се избегне цялата разправия с Xvfb + x11vnc. Pls pimp my ride!
> 

Това няма ли per-user инсталация, и не искаше ли някакъв отделен лиценз?
Гледах, че го има, но останах с впечатление, че или трябва да платя на
oracle, или да се разправям с тях, нито едното от които не ме радва.


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/d5619328/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list