[Sa] VirtualBox Extension pack

tie sa at morp.org
Sun Feb 19 16:00:06 EET 2012


On 02/19/2012 12:53 PM, Vasil Kolev wrote:
> В 12:45 +0200 на 19.02.2012 (нд), tie написа:
>> До админ:
>>
>> Можем ли да получим малко любоФ по случай Трифон Зарезан със следните
>> два редa:
>> wget
>> http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack
>>
>> VBoxManage extpack install
>> Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8.vbox-extpack
>>
>> Идеята е да се използва вградения RDP сървър който идва с този pack, и
>> да се избегне цялата разправия с Xvfb + x11vnc. Pls pimp my ride!
>>
> Това няма ли per-user инсталация, и не искаше ли някакъв отделен лиценз?
> Гледах, че го има, но останах с впечатление, че или трябва да платя на
> oracle, или да се разправям с тях, нито едното от които не ме радва.
>
>
>

Има отделен лиценз наистина - 
https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL. Мисля, че само по 
Evaluation клаузата бихме могли да го ползваме безплатно и легално, т.е. 
наистина не е особено добър избор.

Не успях да го инсталирам като unprivileged потребител - иска root права.

-- tieMore information about the Sa mailing list