[Sa] Интернет проблем?

b2 b2 at playtime.bg
Sun Feb 19 20:29:07 EET 2012


On нд, 2012-02-19 at 20:20 +0200, Georgi Georgiev wrote:

> Наложи се да направя нова инсталация, но нямам пинг към 78.128.6.182,
> съответно не мога да направя и инсталацията, конекшъна е бридж,
> случайно да е някакъв вътрешен проблем? 


Аз имам рутинг от и към хост машината също и към мойта виртуалка ...
едва ли има проблем - всичко е ъп като гледам.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/5cf0d2fa/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/5cf0d2fa/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list