[Sa] Интернет проблем?

b2 b2 at playtime.bg
Sun Feb 19 20:53:12 EET 2012


On нд, 2012-02-19 at 20:49 +0200, Georgi Georgiev wrote:

> Там е работата, че не съм направил инсталацията, а затрих старата
> машина. Няма как да направя инсталацията през нетинстала без нета,
> данните са верни, а интернета по бридж се взима от реалната машина..да
> е нещо от секция Adapter type пак не мисля. По пътя на логиката щом
> нета се взима от реалната машина, значи може и проблема да е там? 


Бих ти предложил да заложиш на НАТ за инсталацията , ако и така не
тръгне си омотал мрежовите настройки на VirtualBoxa , така мисля.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/c40e8f2d/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/c40e8f2d/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list