[Sa] Интернет проблем?

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 19 21:23:53 EET 2012


В 21:18 +0200 на 19.02.2012 (нд), Georgi Georgiev написа:
> И с НАТ не тръгва..че кои настройки да съм объркал освен adapter
> type,който преди беше същия и интерфейса пак си е eth0..ок може и да
> изцепя някоя глупост, но щом 78.128.6.182 трябва да се въведе за
> виртуалката, а тя взима по бридж от реалната, значи и реалната не е
> видима, щом нямам пинг до този адрес? 
> _______________________________________________

Откъде нямаш ping до .182?

Тествай от shell-а на phyllis, ако от там работи, а от вън не, значи не
ти е верен gateway-а. Така като гледам nagios-а, от време на време ти се
появява адреса и е pingable.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/c7ec5e32/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list