[Sa] 32bit guest on 64bit host

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Sun Feb 19 22:50:48 EET 2012


2012/2/19 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> В 20:52 +0100 на 19.02.2012 (нд), Tocho Tochev написа:
> Ако намерите начин да тествате разликата, ще е много интересно. По
> принцип 32-битовото трябва да е малко по-бързо, но не е ясно доколко
> 32битовата част на тоя процесор е достатъчно добра.

Ами аз пуснах някви псевдо benchmark-ове и на виртуалната беше 10-20%
по-бавно от на phyllis
http://utcc.utoronto.ca/~cks/programs/pybench/rebench.pl # perl regex benchmark
echo "scale=4000; 4*a(1)" | time bc -l > /dev/null # pi with 4000 digits


More information about the Sa mailing list