[Sa] Virtalbox-a умира

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 20 11:27:00 EET 2012


On нд, 2012-02-19 at 15:27 +0200, Vasil Kolev wrote:

> В 15:09 +0200 на 19.02.2012 (нд), b2 написа:
> 
> > настройл съм виртуалката да ползва 512МБ рам , та едва ли я трепе ако
> > надвишава някой лимит , има ли нещо по /var/log  по тоя въпрос ? Аз
> > продължавам да си търся в моята градинка ...
> > 
> 
> Нищо няма в логовете по въпроса. Така като гледам не е и генерален бъг
> (има виртуалки, живи по 13 часa), вероятно е нещо в настройките. Не знам
> как го пускаш, да не е да го убива нещо като се logout-неш?
> 
> п.с. дадох на всички права да четете файловете от /var/log, ако ви
> потрябва някаква информация от там. Може да се наложи да се logout-нете
> и логнете наново за да ви се появят тия права (добавих ви в група adm). 
> 

Тука проблема ми се оказа че бях счупил настройките на USB-to , директно
го изключих и 20 часа засега няма ядове.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/610a028e/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/610a028e/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list