[Sa] Неработещи машини, недописана документация

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 20 19:26:45 EET 2012


On пн, 2012-02-20 at 19:14 +0200, Vasil Kolev wrote:

> Добрутро,
> 
> Две машини още ги няма - u6 и u9, съответно на Ангел Георгиев и Росица
> Делева. Ако няма да се занимавате, кажете, за да видя какво ще се прави
> с тях.
> 
> От останалите, u3 (Димитър Мавродиев) няма документация в Wiki-то на
> курса, нека да намери време да я допише.
> 
> Вторник вечерта (или през деня) ще пусна следващото нещо (настройка на
> DNS) и четвъртък/петък може да направим сбирка някъде online. По тоя
> въпрос, кажете дали в четвъртък или петък от 20:00 ще ви е удобно, и кое
> от двете е по-удобно.
> 

И за двата дни съм ок , и за онлайн па и оффлайн да е пак :) 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/f5810546/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: face-smile.png
Type: image/png
Size: 873 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/f5810546/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/f5810546/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list