[Sa] Клопките на отворения порт

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 20 20:04:30 EET 2012


On пн, 2012-02-20 at 19:58 +0200, tie wrote:

> Искам да поздравя колегите u4, u6, u7 и u8 за избора на VirtualBox 
> Headless схема. Останалите ги поздравявам с прикачените screenshots.
> 
> Как?
> Всеки може да направи
> x11vnc --display :N.0
> 
> за произволно N и да се върже към съответния X порт (ако има слушащо xvfb).
> 
> -- tie


AHAHAH ! Кофти да , трябва да ти благодаря , че я описа схемата с
Headless-a.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/8b4923e7/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/8b4923e7/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list