[Sa] Клопките на отворения порт

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 20:21:38 EET 2012


В 19:58 +0200 на 20.02.2012 (пн), tie написа:
> Искам да поздравя колегите u4, u6, u7 и u8 за избора на VirtualBox 
> Headless схема. Останалите ги поздравявам с прикачените screenshots.
> 
> Как?
> Всеки може да направи
> x11vnc --display :N.0
> 
> за произволно N и да се върже към съответния X порт (ако има слушащо xvfb).
> 

Мда. Доста неприятно е, особено както и X сървъра отваря порт, който
гледа към света и там може да се случат други лоши работи. Двете нужни
опции са -nolisten tcp и -auth някакъв-файл, като тоя файл може да се
създаде с xauth командата (за желаещите да ползват xvfb).

Най-странното е, че това е default-а, не знам защо по мои спомени не
беше така :)


-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/a76cdc23/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list