[Sa] Днешния пробив

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 21:42:38 EET 2012


И така, преди малко Емил (u6) освен, че показа на всички един дребен
проблем със сигурността, е пипнал малко и по authorized_keys на хората и
по директориите им.

Интересно ми е мнението на всички това доколко е правилно и като цяло
какво мислите по въпроса?
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/d2f62149/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list