[Sa] Account rebirth

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 22:29:21 EET 2012


В 20:58 +0100 на 20.02.2012 (пн), Tocho Tochev написа:
> 2012/2/20 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> > В 20:39 +0100 на 20.02.2012 (пн), Tocho Tochev написа:
> >> С оглед на Xvfb издънката, както си му е реда очаквам най-лошото, така
> >> че когато имаш време ми затрии и направи наново phyllis account-a (u1)
> >> и аз после ще си инсталирам наново всичко.
> >>
> >
> > Не знам защо не го пишеш това в листата...
> >
> > Иначе, защо мислиш, че не можеш сам да си го изчистиш и направиш наново?
> > Преглеждане на set/alias, едно rm, качване наново на твоя си ключ, смяна
> > на паролата (ако си е твоята, ако е сменена все пак ще се наложи моята
> > намеса) и си ок.
> >
> > Ти лично можеш ли да измислиш как може да стане такава атака, че ти да
> > не можеш да се справиш с нея със средствата, които имаш?
> >
> 
> Аз че мога да го изчистя, мога; но въпроса е че с root права става
> много по-лесно - теоритично е възможно при login да не ме праща в
> "правилния bash", да се прихващат неща с strace, etc.
> 
> P.S. Аз ~/ си я компах и като имам време следващия weekend ще си я гледам.

Съгласих се, че може да не ме мързи толкова и да създам наново
потребителя на Точо. Съответно ще го направя за всеки друг, който изяви
желание (с копие до листата).

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/685cbd6a/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list