[Sa] SA maillist

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 22:44:30 EET 2012


В 22:40 +0200 на 20.02.2012 (пн), b2 написа:
> във връзка с пробива -
> http://lists.ludost.net/pipermail/sa/2012-February/subject.html
> да го рестриктнеш или направо го свали , прецени си.

:) Не. Това е курс, тестова машина и най-лошото, което може да се случи
не е достатъчно лошо. Има достатъчно хора, които четат през web-а
листата и им е полезно, а и така по-лесно може да се обсъжда някой стар
post.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/784c6721/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list