[Sa] Account rebirth

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Feb 20 22:56:31 EET 2012


В 22:50 +0200 на 20.02.2012 (пн), Ro написа:
> On 02/20/2012 10:29 PM, Vasil Kolev wrote: 
> > Съгласих се, че може да не ме мързи толкова и да създам наново
> > потребителя на Точо. Съответно ще го направя за всеки друг, който
> > изяви желание (с копие до листата). 
> > 
> > _______________________________________________
> > sa mailing list
> > sa at ludost.net
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/sa
> Аз също изявявам желание да бъде създаден наново account за u9, стига
> да не е проблем.
> _______________________________________________

ОК. Две неща обаче - оправи си клиент да не праща текстовата част на
писмото в 7bit, щото се налага да ти чета html-а, и почиствай подписа на
листата като отговаряш (писали сме го в предишни писма).

Готово.
-- 
Regards,
Vasil Kolev

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/dbb1b0b6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list