[Sa] Неработещи машини, недописана документация

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 21 00:16:01 EET 2012


В 00:02 +0200 на 21.02.2012 (вт), tie написа:
> On 02/20/2012 07:14 PM, Vasil Kolev wrote:
> >
> > Вторник вечерта (или през деня) ще пусна следващото нещо (настройка на
> > DNS) и четвъртък/петък може да направим сбирка някъде online. По тоя
> > въпрос, кажете дали в четвъртък или петък от 20:00 ще ви е удобно, и кое
> > от двете е по-удобно.
> >
> >
> 
> Аз съм по-свободен в петък.
> 
Това значи ли, че ти е невъзможно в четвъртък? Ако да, вероятно ще е в
събота, но ако ти е възможно - остава за четвъртък.
(следващия път ще оставя страница в wiki-то за целта, там май ще е
по-удобно).

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120221/3354f450/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list