[Sa] Следващата задача - DNS, среща

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Feb 21 22:23:26 EET 2012


За да можем да пускаме каквито и да е други услуги си трябва работещ
DNS. Задачката се дели на две части:

1) да подкарате dns за зоната uX.ludost.net (номерчето ви е X), в която
да има MX запис, www и ако ви е нужно нещо друго, зоните в момента са ви
делегирани (може да погледнете как с dig или някой подобен tool).

2) да дадете втори nameserver (и трети, и четвърти, ако имате желание),
който да е някой друг от курса (т.е. да се разберете с някой да ви
поддържа и вашата зона).

Опишете в wiki-то как ви е настроен dns-а, какво ползвате и кой/кои са
ви вторичните namserver-и (и ми пишете и на мен кои са, за да ги опиша в
зоната).

Срокът е до четвъртък вечер до срещата, която ще се случи по irc на
сървър marla.ludost.net (port 6667, има и порт 6697 по ssl), в канал
#sa . За да знам кои сте, трябва да си влезете от собствените сървъри
(т.е. да се появите от ip адреса на сървъра си).
(log-овете от irc ще се публикуват на сайта след това, но това не значи,
че не трябва да присъствате)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120221/49f1d506/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list