[Sa] Secondary DNS

b2 b2 at playtime.bg
Wed Feb 22 00:02:17 EET 2012


On вт, 2012-02-21 at 22:23 +0200, Vasil Kolev wrote:

> 2) да дадете втори nameserver (и трети, и четвърти, ако имате желание),
> който да е някой друг от курса (т.е. да се разберете с някой да ви
> поддържа и вашата зона).

Кой иска да ми е другарче ? черпя бира  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/b4d12c75/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/b4d12c75/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list