[Sa] Днешния пробив

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 22 00:17:32 EET 2012


В 00:01 +0200 на 22.02.2012 (ср), tie написа:
...


Някои от изброените неща са груби, други са безотговорни. Става въпрос,
че като за в реалния живот, ако направиш подобно нещо и оставиш и
доказателства, че си пипал, ще ти пратят на теб Кибер Явор или някой
друг подобен (щото по принцип никой не обича да му бърникат по живите
неща и малко хора реагират спокойно). Курсът е и за теб, не само за
останалите, а би било тъпо от моя страна да не кажа, че такова поведение
с пипането може да вкара хората, които го правят в големи проблеми :)

Иначе - целта ти можеше да бъде постигната само със screenshot-овете,
ефектът щеше да бъде съвсем същия.
(вероятно и с много прост скрипт... не знам дали има xwd и съм почти
сигурен, че няма imagemagick, ама вероятно щеше да е нещо от типа на 
for i in `seq 0 9`; do export DISPLAY=:$i ; xwd -root > $i.xwd; convert
$i.xwd $i.jpg; done
anyway, отклоних се
)

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/6e500e96/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list