[Sa] dns setting up

b2 b2 at playtime.bg
Wed Feb 22 15:50:26 EET 2012


On ср, 2012-02-22 at 15:39 +0200, Georgi Georgiev wrote:

> Бихте ли дали някакви минимални насоки да знам дали съм на прав път?
> Предполагам не е редно да използвам нещо от рода на freedns? Това
> ръководство ще свърши ли работа според
> вас? http://www.debian.org/doc/manuals/network-administrator/ch-bind.html 


Ако ще пускаш ISC BIND според мен това е най-доброто :
http://www.zytrax.com/books/dns/

Поздрави.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/23b29986/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/23b29986/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list