[Sa] Следващата задача - DNS, среща

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 22 23:21:32 EET 2012


В 22:56 +0200 на 22.02.2012 (ср), "Боби Б." написа:
> On 21.02.2012, at 22:23, Vasil Kolev wrote:
> > [...]
> > 2) да дадете втори nameserver (и трети, и четвърти, ако имате желание),
> > който да е някой друг от курса (т.е. да се разберете с някой да ви
> > поддържа и вашата зона).
> > 
> > Опишете в wiki-то как ви е настроен dns-а, какво ползвате и кой/кои са
> > ви вторичните namserver-и (и ми пишете и на мен кои са, за да ги опиша в
> > зоната).
> 
> u1 и u7 са си вторични name server-и... уж :-)
> 
Описани сте в зоната.

> > Срокът е до четвъртък вечер до срещата, която ще се случи по irc на
> > сървър marla.ludost.net (port 6667, има и порт 6697 по ssl), в канал
> > #sa . За да знам кои сте, трябва да си влезете от собствените сървъри
> > (т.е. да се появите от ip адреса на сървъра си).
> > (log-овете от irc ще се публикуват на сайта след това, но това не значи,
> > че не трябва да присъствате)
> 
> IRC-сървъра работи ли с кирилица или проблема е при мен, локален?
> Според проведените тестове (LANG=bg_BG.UTF-8) с кирилица при главните
> букви липсват от А до П, при малките от Р до Я и вместо тях пристигат
> питанки.
> ___________________
Работи спокойно с кирилица.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/2d7fa4f6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list