[Sa] Последно напомняне

b2 b2 at playtime.bg
Thu Feb 23 12:55:24 EET 2012


On ср, 2012-02-22 at 13:31 +0200, Тодор Донев wrote:

> Здравейте колеги!
> 
> Аз съм observer в листата. Забелязах, че доста еднообразен е избора на
> системи, а и никъде няма посочена информация във wiki-то на "sysadmin
> course" или по-точно в документацията защо точно тази система сте
> решили да използвате.

Аз написах , можеш да погледнеш моето виждане за нещата.

Поздрави.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/e57629c4/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/e57629c4/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list