[Sa] Следващата задача - DNS, среща

b2 b2 at playtime.bg
Thu Feb 23 12:56:46 EET 2012


On вт, 2012-02-21 at 22:23 +0200, Vasil Kolev wrote:

> Срокът е до четвъртък вечер до срещата, която ще се случи по irc на
> сървър marla.ludost.net (port 6667, има и порт 6697 по ssl), в канал
> #sa . 


Какво по-конкретно се разбира под четвъртък вечер ?


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/9cb0f7be/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/9cb0f7be/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list