[Sa] Следваща задача - DNS, среща

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Feb 23 17:32:52 EET 2012


В 17:30 +0200 на 23.02.2012 (чт), Georgi Georgiev написа:
> Някой се оплака, че има проблем с кирилаца за irc-то, какъв клиент
> използвате и как се справихте? Аз мъча ircII пробвах всякакви локали и
> дори console-cyrrilic, но още не мога да чета и пиша на кирилица. 
> _______________________________________________

irssi трябва да се справя, просто вероятно трябва да си накараш
терминала да работи в utf-8.

Иначе, винаги има начин да си forward-неш малко портове през машината и
да си ползваш локалния irc клиент от работнат станция.
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/fb6ce2fa/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list