[Sa] dns

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Thu Feb 23 17:55:27 EET 2012


On 23 February 2012 17:31, Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> За момента u6 и u9 нямат работещ dns, а u0, u2, u3, u5, u6 нямат втори
> nameserver.
>
> Иначе, кажете това вярно ли е, че като гледам във вашите зони, пише, че
> за u4 са nameserver-и 4,5 и 8:
>
> $origin ludost.net.
> u0                      IN      NS      ns0.sac.ludost.net.
>
> u1                      IN      NS      ns1.sac.ludost.net.
>                        IN      NS      ns7.sac.ludost.net.
>
> u2                      IN      NS      ns2.sac.ludost.net.
>
> u3                      IN      NS      ns3.sac.ludost.net.
>
> u4                      IN      NS      ns4.sac.ludost.net.
>                        IN      NS      ns8.sac.ludost.net.
> u5                      IN      NS      ns5.sac.ludost.net.
>
> u6                      IN      NS      ns6.sac.ludost.net.
>
> u7                      IN      NS      ns7.sac.ludost.net.
>                        IN      NS      ns1.sac.ludost.net.
>
> u8                      IN      NS      ns8.sac.ludost.net.
>                        IN      NS      ns4.sac.ludost.net.
>
> u9                      IN      NS      ns9.sac.ludost.net.

Аз съм втори на u5 и u8.
u8 и u5 са втори на мен
u4                     IN      NS      ns4.sac.ludost.net.
                         IN      NS      ns8.sac.ludost.net.
                         IN      NS      ns5.sac.ludost.net.
u5                      IN      NS      ns5.sac.ludost.net.
                         IN      NS      ns4.sac.ludost.net.


More information about the Sa mailing list