[Sa] Сбирката на 23.02

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Feb 23 21:53:10 EET 2012


Логът на канала може да се намери на
http://sa.ludost.net/logs/log.20120223.txt

Следващата сбирка е в неделя (26.02) от 20:00, пак на същото място.

Следващите услуги за пускане са ntpd (т.е. точни часовници) и irc
сървъри, свързани в две отделни мрежи - една на тия с четни номера
(evennet) и една на тия с нечетни (oddnet). Вече има два dns записа,
irce.ludost.net и irco.ludost.net, които сочат към тия мрежи.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120223/7a34fa2f/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list