[Sa] Сбирката на 23.02

"Боби Б." 606u at dir.bg
Fri Feb 24 08:28:57 EET 2012


On 23.02.2012, at 21:53, Vasil Kolev wrote:
> [...]
> Следващите услуги за пускане са ntpd (т.е. точни часовници) и irc
> сървъри, свързани в две отделни мрежи - една на тия с четни номера
> (evennet) и една на тия с нечетни (oddnet). Вече има два dns записа,
> irce.ludost.net и irco.ludost.net, които сочат към тия мрежи.

Според Wikipedia[1] основните протоколи за връзка между сървърите са TS5, TS6 и P10; oddnet, с кой протокол ще работим? От това зависи кои сървъри ще можем да пускаме.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IRC_daemons


More information about the Sa mailing list