[Sa] Сбирката на 23.02

tie sa at morp.org
Fri Feb 24 09:43:44 EET 2012


On 02/24/2012 08:28 AM, "Боби Б." wrote:
> On 23.02.2012, at 21:53, Vasil Kolev wrote:
>> [...]
>> Следващите услуги за пускане са ntpd (т.е. точни часовници) и irc
>> сървъри, свързани в две отделни мрежи - една на тия с четни номера
>> (evennet) и една на тия с нечетни (oddnet). Вече има два dns записа,
>> irce.ludost.net и irco.ludost.net, които сочат към тия мрежи.
> Според Wikipedia[1] основните протоколи за връзка между сървърите са TS5, TS6 и P10; oddnet, с кой протокол ще работим? От това зависи кои сървъри ще можем да пускаме.
>
> [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IRC_daemons
>

Аз съм пуснал UnrealIRC вече - избрах го заради подробната документация 
(http://www.unrealircd.com/files/docs/unreal32docs.html) и сравнително 
скорошната последна версия (Октомври, 2011). Ще кача конфигурацията в wiki.

Според тази таблица той използва TS5, така че, ако сте навити да се 
спрем на такива сървъри. Не е проблем и нещо друго да ползваме.

--tie


More information about the Sa mailing list