[Sa] компилиране от сорс или използване на пакет

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Fri Feb 24 20:02:17 EET 2012


2012/2/24 Yordan Georgiev <dancho at hahpss.com>:
> Какво ще кажете за gentoo, freebsd /те защо си компилират пакетите на
> самата машина/?
Това пак не ти решава въпроса какво да се прави, ако искаш някой
пакет, който още не е добавен в repo-то, или ако patch-ваш кода на
нещо.


More information about the Sa mailing list