[Sa] компилиране от сорс или използване на пакет

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Feb 24 22:02:14 EET 2012


В 19:38 +0200 на 24.02.2012 (пт), Vladimir Germanov написа:
> Привет,
> 
> назрява въпрос-а, на сървър който поддържаме за курса /и не само на
> него/, да приемем, че го вземаме за продъкшън, кой е по-добрия
> вариант:
> Да се използва пакетната система, ако дадената дистрибуция поддържа такава

За почти всичко. Поддръжката там е много добра, в общи линии в debian
приемат и patch-ове.

> или
> Да се компилира от сорс

Само ако е нещо, което го няма в дистрибуцията, искат се много странни
feature-и, или трябва много много нова версия, дето я няма.

> или
> Да се направи хранилище с пакети компилирани от сорс от нас, които ги
> няма в стандартните пакети предлагани от дистрибуцията.
> 

Ако трябва да се инсталира на много машини, понякога е по-удобния
вариант.

> Въпроса може би също няма верен отговор. Някой казват, че е добре на
> такъв тип сървъри да няма инсталирани компилатори, линкери, библиотеки
> и т.н.

Въпросът е почти религиозен (те вече няколко човека се изказаха :) ).

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120224/d51fafc6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list