[Sa] Еvennet IRC

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 03:15:49 EET 2012


В 02:15 +0200 на 25.02.2012 (сб), lyudmil georgiev написа:
> >u0 , u2 , u6 : до утре по някое време ще ли сте пуснали вашите
> ircd-та че да се вържеме , че да оправиме и другите работи ? С u4 сме
> се разбрали към 6-7 надвечер в irc-to на marla. Как ви е ?
> 
> Утре през деня ще ръчкам ntp-то и ratbox-а. Надявам се до 6-7, когато
> сте планирали irc сесията, да съм готов и да се включа и аз.

За u6 имаме нов участник, да видим дали ще се справи до утре, ако не, ще
го предам на двама други (текущи участници) и ще ви удължа срока.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/297ea899/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list