[Sa] предаване на машина

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 12:02:33 EET 2012


(чудех се дали да озаглавя писмото "Life sucks, and then you die", ама
май ще го оставя за по-нататъка в курса)

Понеже нямаме участник за u6, давам достъп на u0 и u8 (избрани от честен
random) да се занимават с машината. Сложил съм ключовете, reset-нал съм
паролата, не съм пипал нищо друго.

По случая няма проблем да удължа срока на EvenNet да се пуснат, но по
принцип не трябва да ви е проблем да се справите и с това в отпуснатото
време :)
(Това последното е от списъка "неща, които някой шеф би казал"...)
-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/4a45d420/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list