[Sa] Еvennet IRC

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 12:36:24 EET 2012


В 12:29 +0200 на 25.02.2012 (сб), Georgi Georgiev написа:
> Ха, от европата изобщо не вдига сървиса, гжледайки през нагиоса, а
> през линукса показва, че уж се синхронизира, нищо че часът е грешен.
> През debian pool-a разликата е голяма... 
> _______________________________________________

Май го писах, ама трябва първо да пуснеш ntpdate от някой съврър, който
да ти синхронизира часовника и след това ntpd, за да го поддържа
синхронизиран. Иначе, ако опишеш 4 сървъра от bg.pool.ntp.org трябва да
е ок.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/530124c9/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list