[Sa] ntp проблеми

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 13:26:26 EET 2012


В 13:18 +0200 на 25.02.2012 (сб), lyudmil georgiev написа:
> Аз изключих опцията на VBox-а да се синхронизира с хоста и рестартирах
> демона. Сега гледам че успява да си избере сървър, както и преди:
>     
> 
> ntpq -pn
>   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset
> jitter
> ==============================================================================
> +194.12.255.250 193.67.79.202  2 u  5  64  1  0.995  6.708
> 3.868
> +109.160.0.154  94.26.7.48    2 u  3  64  1  0.761  8.782
> 5.057
> 46.40.123.212  129.69.1.153   2 u  13  64  0  0.000  0.000
> 0.000
> *212.72.211.18  94.26.7.48    2 u  2  64  1  0.916  12.182
> 6.242
> 
> но при ntpdate -qd u2.ludost.net връща 78.128.6.182: Server dropped:
> Leap not in sync.

Грешката, която виждам е заради високосна секунда, или по-точно
не-синхронизиран сървър. Гледах оня, с който се синхронизира u2 и той
няма такъв проблем. Може наистина и u2 да си спре синхронизацията с
хоста и да видим?

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/7d17b174/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list