[Sa] Срещи/работа на живо

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Feb 25 14:52:34 EET 2012


Добрутро, 

Говорих с хората от initlab ( http://initlab.org ) и са съгласни ако
имате желание да се срещате на живо, за да вършите нещо (щото на живо
определено става по-бързо), да може да го правите в initlab.

На сайта си има правилник, прегледайте го, иначе пише как се отива там,
може да се види дали има някой в lab-а (т.е. дали е отворено) на сайта.
Мястото е сравнително удобно (като изключим качването на 6 етажа пеша),
има net, ток, бира на разумни цени и някой друг идиот, на който може да
се задават въпроси (или който може да ви задава въпроси на вас).

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120225/fe3af9d6/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list