[Sa] Fwd: ntp проблеми

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Sat Feb 25 15:28:38 EET 2012


On 25 February 2012 15:02, Georgi Georgiev <georgi.int at gmail.com> wrote:
> Василе, сега съм с твоите сървъри, но пак е долу услугата. *78.128.1.18

Може да пробваш следното като насока:
0. ако искаш да си конфигурираш правилната timezona Europe/Sofia може
да използваш
dpkg-reconfigure tzdata
После сложи някакво примерно точно време с командата date
date 022515272012

После напиши само date и би трябвало да ти даде нещо такова:
Sat Feb 25 15:27:54 EET 2012

1. спираш ntpd
/etc/init.d/ntp stop
2. пускаш ntpdate
ntpdate -d phyllis.ludost.net bg.pool.ntp.org 0.debian.pool.ntp.org
3. редактирай /etc/ntp.conf вътре трябва да има например:
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

server phyllis.ludost.net iburst
server bg.pool.ntp.org iburst
server 0.debian.pool.ntp.org iburst

restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

4. пускаш ntpd
/etc/init.d/ntp start

5. изчакваш 5-10 min

6. изпълни командата
ntpq
и вътре напиши peers
трябва да ти покаже нещо от рода на
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
+ip-6-178.powern 212.70.148.16  3 u 680 1024 377  0.115  -1.308  0.105
+tyler.ludost.ne 193.67.79.202  2 u 664 1024 377  0.437  -1.984  2.264
*billing.easy-la 131.188.3.220  2 u 173 1024 377  0.565  -1.056  0.023

гледаш какви са стойности на delay и jitter.


More information about the Sa mailing list