[Sa] Еvennet IRC

Vladimir Germanov v.germanov at gmail.com
Sat Feb 25 15:38:40 EET 2012


On 25 February 2012 15:08, lyudmil georgiev <lyudmil.georgiev at gmail.com> wrote:
>
> Може ли да дадете малко информация за линкването?
>

Ами за да се свържат сървърите трябва да бъдат описани в ircd.conf при
ratbox синтаксиса е следния:

connect "irc.u8.ludost.net" {
    host = "78.128.6.188";
    send_password = "password";
    accept_password = "anotherpassword";
    port = 6667;
    hub_mask = "*";
    #leaf_mask = "*.uk";
    class = "server";
    /* flags: controls special options for this server
    * encrypted  - marks the accept_password as being crypt()'d
    * autoconn   - automatically connect to this server
    * compressed  - compress traffic via ziplinks
    * topicburst  - burst topics between servers
    * ssl     - ssl/tls encrypted server connections
    */
    flags = compressed, topicburst;
};

Като също така на сървъра с който се свързваш трябва да има описано
същото нещо и същите пароли за твоя сървър. Общо взето това е. Аз в
момента се мъча да подкарам ssl за да пробваме да се свържем и по ssl.

Поздрави,


More information about the Sa mailing list